ศัลยกรรมตกแต่ง

เมโทร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่ง

บริการศัลยกรรมตกแต่ง

อัตราค่าบริการ (บาท)

ศัลยกรรมเสริมจมูก 10,000 - 20,000
ศัลยกรรมแต่งปีกจมูก (แบบมาตรฐาน) 8,000
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกโก่ง 15,000
ทำตา 2 ชั้น / ชั้นหลบใน / หนังตาตก 10,000
แก้ไขรอยย่น / รอยคล้ำ / ถุงไขมันใต้ตา 8,000 - 10,000
ตกแต่งริมฝีปากให้เรียวบาง 6,000
ศัลยกรรมเสริมคาง 12,000
แก้ไขรอยตีนกา / ร่องแก้มลึก / แก้มอูม / ปรับรูปหน้า 25,000 - 50,000
เสริมหน้าอก (ถุงผิวทรายของอเมริการ) 50,000
แก้ไขหน้าอกคล้อยยาน / ลดขนาดหน้าอก 50,000
ตกแต่งปานนมให้เล็กลง 15,000
ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง 10,000
แก้ไขหน้าท้องแตกลาย / หน้าท้องห้อย

40,000 - 50,000

ราคานี้รวมค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าทำแผลและตัดไหม